2023 ஆம் ஆண்டில் மேஷ ராசியில் குரு பெயர்ச்சி, Guru Peyarchi Predictions

குரு ஏப்ரல் 22, 2023 இல் மேஷ ராசிக்கு செல்கிறார், இது மிகவும் தனித்துவமான பெயர்ச்சி. மேஷம் என்பது ராசி சக்கரத்தின் முதல் ராசியாகும், மேலும் அனைத்து...